#bosanma_davasi

#bosanma_davasi

Total media:21

Top Posts

İyi bayramlar... . . . . . . #boşanma #bosanma_davasi #hak #hukuk #adalet #avukat #...


Anlaşmalı boşanma davasında, taraflardan biri duruşmada sözleşmeden vazgeçti...


Boşanma davasında; boşanma, tazminat ve nafaka talebi, kusura göre belirlenir. B...


-Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, -Boşanmaya yol açan olayl...


“Zührevi hastalıkların evlilik birliğini temelinden sarsması hastalığın,...


III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme Madde 163- Eşlerden biri küçük dü...


😃İyi Bayramlar😃 . . . . . . . . . 📎#hak 📎#hukuk 📎#adalet 📎#avukat ...


Yüksekkaya Law Office . . . . . 📎#hak 📎#hukuk 📎#adalet 📎#avukat 📎#bo...


Kaynak: t24.com.tr . . . . . . . #hak #hukuk #adalet #avukat #fenomen #evli #evlilik ...


Most recent

😃İyi Bayramlar😃 . . . . . . . . . 📎#hak 📎#hukuk 📎#adalet 📎#avukat ...


İyi bayramlar... . . . . . . #boşanma #bosanma_davasi #hak #hukuk #adalet #avukat #...


“Mahkemece, davalı kadının “boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeyeceği...


III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme Madde 163- Eşlerden biri küçük dü...


Anlaşmalı boşanma davasında, taraflardan biri duruşmada sözleşmeden vazgeçti...


“Zührevi hastalıkların evlilik birliğini temelinden sarsması hastalığın,...


Boşanma davasında; boşanma, tazminat ve nafaka talebi, kusura göre belirlenir. B...


Yargıtay; nafaka hesaplanırken, dava aşamasında işten çıkan tarafın işten ke...


Yargıtay 2 HD 2016/8628 E., 2017/14270 K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 📎#h...


-Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, -Boşanmaya yol açan olayl...


- Davalının ikamet ettiği, - Davacının ikamet ettiği, - Boşanma başvurusunda ...


"Yapılan soruşturma, toplanan delillerle; tarafların birbirlerini istemediklerini ...


Boşanma davası açılırken yazılan dava dilekçesinde belirtilen olaylarla, davac...


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, ...


Sadakat yükümlülüğü, boşanma kararı kesinleşinceye kadar devam eder... . . ....


2. Hukuk Dairesi 2018/4934 E. , 2018/15333 K. Davacı erkek tarafından açılan dav...


Dur de!!! . . . . . . . #hak #hukuk #adalet #avukat #fenomen #evli #evlilik #çocukis...


Yüksekkaya Law Office . . . . . 📎#hak 📎#hukuk 📎#adalet 📎#avukat 📎#bo...


Kaynak: t24.com.tr . . . . . . . #hak #hukuk #adalet #avukat #fenomen #evli #evlilik ...


Boşanma davası nasıl açılır? . . . . . . . #hak #hukuk #adalet #avukat #fenomen...


Yargıtay 4 Hukuk Dairesi, 2015/15032 E.-2019/35 K. “Somut olayda; davalının, dav...


Load More